หน้าแรก


ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

previous arrow
next arrow
Slider
TitleDateContentAuthor
ขอวิดีโอการจัดงาน2564/11/15บทความ-ขอวิดีโอการจัดงาน2021-11-15 11:14:10
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์2564/11/15บทความ-ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์2021-11-15 11:07:48
บทความ ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ2564/11/15บทความ-ขอร้องทุกข์ผลการประเมิน …2021-11-15 11:05:14
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2564/11/03ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง2021-11-03 10:59:23
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ2564/09/28PDF Embedder requires a url at …2021-09-28 17:03:59
Work From Home2564/08/19ประกาศ-Work-From-Home-25642021-08-19 08:44:19
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 32564/06/29สมัยสามัญที่-3-ครั้งที่-3-15-ส …2021-06-29 16:03:05
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 12564/06/29สมัยสามัญที่-3-ครั้งที่-1-7-สค …2021-06-29 16:01:42
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 12564/06/29สมัยสามัญที่-1-14-กพ-25632021-06-29 15:24:34
รายงานการประชุมสภา สามัญ3 ครั้งที่22564/06/26รายงานประชุมสภา-สามัญ-3-2562-ค …2021-06-26 19:58:14
รายงานประชุมสภา สามัญที่3 7 ส.ค.612564/06/26รายงานประชุมสภา-สามัญ-3-2562-7 …2021-06-26 19:56:23
รายงานประชุมสภา สามัญที่3 14 ส.ค.622564/06/26รายงานประชุมภา-สามัญที่-3-2562 …2021-06-26 19:54:10
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ2564/06/26ประกาศ-กำหนดสมัยประชุมสภา2021-06-26 13:50:15
ประชุมสภา สมัยสามัญ 14 สค 622564/06/26ประชุมสภา-14-สค-622021-06-26 13:34:44
ประชุมสภา สมัยสามัญ 13 สค622564/06/26ประชุมสภา-13-สค-62-12021-06-26 13:31:55
ประชุมสภา สมัยสามัญ 7 สค622564/06/26ประชุมสภา-7-สค-62-12021-06-26 13:26:03
แผ่นผับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/05/19แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน …2021-05-19 18:44:49
แผ่นผับราคาป้ายใหม่2564/05/19แผ่นพับราคาป้ายใหม่-12021-05-19 18:42:40
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน2564/04/22ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน2021-04-22 20:35:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา2564/04/22ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ …2021-04-22 20:33:34
ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ ที่232564/04/21กองสาธารณสุข อบต.นาสีนวน ออกพ่ …2021-04-21 09:38:00
ได้ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง2564/04/21องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ไ …2021-04-21 09:29:36
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล2564/04/21วันนี้ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.3 …2021-04-21 09:26:50
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 25632564/04/21ประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผ …2021-04-21 09:24:15
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/04/21วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒ …2021-04-21 09:22:51
ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/04/21ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พร้อ …2021-04-21 09:20:16
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ2564/04/20โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต …2021-04-20 16:28:01
ข่าวสารเดือนตุลาคม2561/10/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ต …2018-10-01 21:42:41
ข่าวสารเดือนสิงหาคม2561/08/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ส …2018-08-01 21:38:09
TitleDateContentAuthor
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ จ่าย งบปี 642564/11/05ประกาศ-เรื่อง-รายรับรายจ่าย-งบ …2021-11-05 14:58:41
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต2564/10/20ประกาศ-ผู้ชนะเสนอโครงการแอสฟัล …2021-10-20 14:05:58
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคารถกู้ชีพ2564/10/20ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา-รถกู้ …2021-10-20 13:57:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนองคู นาสีนวน 25642564/04/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-หนองคู …2021-04-22 20:28:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25642564/04/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-25642021-04-22 20:25:35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก2564/04/22ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร …2021-04-22 20:21:00
ใบสมัคร กีฬามวลชน 25642564/04/22ใบสมัคร-กีฬามวลชน-25642021-04-22 20:19:17
ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน2561/11/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2018-11-01 21:44:22
ข่าวสารเดือนกันยายน2561/09/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ก …2018-09-01 21:41:04

TitleDateContentAuthor
ประกาศ ผู้ผ่านการสรรหาฯ 25642564/10/012021-10-01 11:42:28
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ2564/09/28PDF Embedder requires a url at …2021-09-28 17:03:59
ประกาศรับสมัครบุคลากร2564/09/11ประกาศ-รับสมัครบุคคล2021-09-11 19:14:22
ประกาศรับโอนย้าย2564/06/07ประกาศ-รับโอนย้าย2021-06-07 13:31:29
ประกาศรับบุคคล 25642564/04/22ประกาศรับบุคคล-2564 ประกาศรับส …2021-04-22 20:30:24
TitleDateContentAuthor
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2564/11/03ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง2021-11-03 10:59:23
งานการเลือกตั้ง2564/10/28บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ …2021-10-28 16:13:34
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง 25642564/10/07คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น-สสล- …2021-10-07 14:07:03
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 610642564/10/065ประกาศให้มีการเลือกตั้ง-6ตค642021-10-06 11:03:41
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 510642564/10/064ประกาศให้มีการเลือกตั้ง-5ตค642021-10-06 10:53:07
แผนการเลือกตั้ง 2709642564/10/062021-10-06 10:49:45
แผนการเลือกตั้ง 1309642564/10/062021-10-06 10:39:19
แผนการเลือกตั้ง 25642564/10/060หนังสือแผนการเลือกตั้ง-17กย25 …2021-10-06 10:35:27
ประกาศรับสมัคร นายกเทศบาล2564/03/20รับสมัคร2021-03-20 12:32:32

TitleDateContentAuthor
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต2564/10/20ประกาศ-ผู้ชนะเสนอโครงการแอสฟัล …2021-10-20 14:05:58
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคารถกู้ชีพ2564/10/20ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา-รถกู้ …2021-10-20 13:57:48
ประกาศรับสมัครบุคลากร2564/09/11ประกาศ-รับสมัครบุคคล2021-09-11 19:14:22
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ2564/07/01ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาฯ2021-07-01 16:39:11
ประกาศยกเลิกโครงการทางไปบ้านลาด2564/05/06ประกาศ-ยกเลิก-โครงการทางไปบ้าน …2021-05-06 17:17:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา2564/04/22ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ …2021-04-22 20:33:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนองคู นาสีนวน 25642564/04/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-หนองคู …2021-04-22 20:28:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25642564/04/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-25642021-04-22 20:25:35
จัดซื้อจัดจ้าง2564/04/051-เดือน-ต.ค.62-1ดาวน์โหลด 2-เด …2021-04-05 20:08:03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/04/05สรุป-จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน …2021-04-05 11:35:45
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ 12564/04/01ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ห …2021-04-01 20:08:22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 12564/04/01ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-หมู่-1- …2021-04-01 20:05:59
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/03/31ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่ …2021-03-31 20:27:57
ประกาศจัดจ้างทำเว็บไซต์หน่วยงาน2564/03/20ประกาศจัางเหมาบริการปรับปรุงเว …2021-03-20 12:40:05

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/11/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)กพส.มท 0810.8/ว280426/11/256426/11/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะกจ.-26/11/256426/11/2564
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.2/ว279324/11/256426/11/2564
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตบ.มท 0805.3/ว669725/11/256426/11/2564
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]สน.บถ.มท 0809.2/ว16325/11/256425/11/2564
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน)กพส.มท 0810.4/ว279825/11/256425/11/2564
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)กพส.มท 0810.3/ว279725/11/256425/11/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.4/ว279425/11/256425/11/2564
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กพส.มท 0810.8/ว667124/11/256425/11/2564
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564กสว.มท 0820.2/ว279625/11/256425/11/2564
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่กม.มท 0804.6/ว277323/11/256425/11/2564
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0809.6/ว15123/11/256424/11/2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.4/ว277623/11/256424/11/2564
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัดกศ.มท 0816.3/ว278724/11/256424/11/2564
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดกพส.มท 0810.4/ว666924/11/256424/11/2564
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองกศ.มท 0816.3/ว278924/11/256424/11/2564
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]สน.คท.มท 0808.5/ว2223/11/256424/11/2564
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กสว.มท 0820.2/ว278424/11/256424/11/2564
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0809.6/ว15223/11/256423/11/2564
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2สบ.พถ.มท 0807.2/ว275622/11/256423/11/2564

Our Visitor

002653
Users Today : 2
Views Today : 4
Who's Online : 1
Your IP Address : 54.36.149.12
Server Time : 2021-11-27

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?