ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ 088-2944249
โทร. 0 43029527 โทรสาร. 0 43029527 ต่อ 12

E-mail : nasinuan18@gmail.com
https://www.nasinuan.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011644126053

× How can I help you?