ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงาน อบต.นาสีนวน ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาสีนวน พร้อมรับชำระภาษีนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บ้านเขวาโดน หนองโดน แหย่ง และบ้านแสน

× How can I help you?