ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.นาสีนวน ได้ออกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ บ้านหนองคู

× How can I help you?