ได้ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ได้ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตามหนังสือร้องขอสนับสนุนช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ได้ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตามหนังสือร้องขอสนับสนุนช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

× How can I help you?